Правила прийому учнів до ліцею

Зарахування  до  першого  класу

            Зарахування здійснюється відповідно до наказу директора  ліцею, що видається на підставі заяви про зарахування одного з батьків дитини, до якої додаються:

               1)   копія свідоцтва про народження дитини;

               2)   оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089.

 

 Зарахування до десятого  класу  

            Зарахування здійснюється відповідно до наказу директора ліцею, що видається на підставі заяви про зарахування одного з батьків дитини, до якої додаються:

1)     копія свідоцтва про народження дитини або паспорта;

2)    свідоцтво  про  здобуття  базової  середньої  освіти;

                  3)   оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089.

 

Переведення  учня  з  іншого  закладу освіти

            Для переведення учня з іншого закладу освіти до ліцею  один з його батьків  має звернутися до директора  ліцею  щодо можливості зарахування з відповідним письмовим зверненням (запитом) в довільній формі, у тому числі шляхом надсилання його сканованої копії електронною поштою.

            Директор  упродовж п’яти робочих днів з дати надходження такого звернення (запиту) надає  заявнику письмову відповідь (у тому числі шляхом надсилання її сканованої копії на електронну пошту заявника) про наявність чи відсутність вільних місць у певному класі та можливість чи неможливість зарахування учня до цього класу.

            У письмовому підтвердженні можливості зарахування дитини зазначається  кінцевий термін для подання заяви про переведення та особової справи учня.

            Один із батьків учня має подати до ліцею:

            заяву про зарахування;

            особову справу учня.

            У такому випадку наказ про зарахування учня до ліцею  видається  упродовж одного робочого дня з дня отримання документів, зазначених  вище.

 

 

Comments